Het dagelijks bestuur van de Osbornegroep bestaat uit:

Voorzitter
Rob Uijtenbroek
Email: info@osbornegroep.nl

Penningmeester
Jopie Stam-van Yperen
Email: penningmeester@osbornegroep.nl

Secretaris
Cécile Ketelaars
Email: secretaris@osbornegroep.nl

Verhuur
Jopie Stam-van Yperen
Email: verhuur@osbornegroep.nl

Adviseur
Jan Stam

Arbo-coördinator
Rob Uijtenbroek

Clubhuis
Sportlaan 8, 8256 CE Biddinghuizen

Correspondentieadres
Lisdoddeweg 15, 8251 SM Dronten