Scouting Nederland wil alle leden een plezierige vrijetijdsbeleving bieden.  Dit gebeurt door samen te spelen, maar ook door nieuwe dingen te proberen en gaandeweg steeds meer te leren. Iedere leeftijdsgroep heeft een eigen aanpak en spelaanbod, maar een aantal scoutinggebruiken zijn voor alle speltakken hetzelfde. Op deze pagina leggen we het één en ander uit.

Opkomsten

Iedere zaterdag draaien de speltakken (leeftijdsgroepen) een opkomst. In de meeste gevallen gebeurt dit in of bij ons eigen gebouw. Een opkomst wordt altijd begonnen door te openen. Hierbij staan alle leven van de speltak in uniform in een halve cirkel om de leiding heen, wordt de vlag gehesen en de wet opgezegd. Daarbij heeft iedere speltak heeft zijn eigen uniform, wet en vlag.
Aan het einde van elke opkomst wordt er op dezelfde manier gesloten. Hierbij wordt de vlag naar beneden gehaald en de opkomst afgesloten. Tijdens het sluiten wordt er geen wet opgezegd.
Het merendeel van de opkomsten zullen buiten plaatsvinden, daarom is het verstandig om oude kleding aan te doen en je te kleden naar het weer. Wanneer het weer het niet toelaat om buiten te zijn zullen we naar binnen uitwijken.

Overvliegen & installeren

Wanneer een lid de leeftijd van de volgende speltak bereikt heeft mag hij of zij samen met alle andere kinderen die er aan toe zijn tijdens de tweede opkomst van het seizoen overvliegen. Tijdens het overvliegen wordt er een kort baantje afgelegd en krijgen de andere kinderen de kans om het lid nat te gooien. Aan het einde van de opkomst worden alle leden in hun nieuwe speltak verwelkomd. Als ouder/verzorger ben je welkom om te komen kijken tijdens dit jaarlijkse evenement.

Alle nieuwe leden van een speltak worden geïnstalleerd. Tijdens de installatie treedt het jeugdlid officieel toe tot de speltak en na de installatie mag het jeugdlid de installatie insignes op zijn/haar uniform dragen. Voor de installatie is het van belang dat het lid een blouse, een das en de benodigde insignes heeft. Ook bij de installatie ben je als ouder/verzorger welkom om te komen kijken.

Uniform

Iedere speltak heeft zijn eigen kleur uniform, zo dragen de bevers rood, de welpen groen, de scouts beige en de explorers en stam brique. De uniformen zijn niet via de groep te koop, maar te bestellen bij de landelijke scoutshop.
De uniformen zijn voorzien van een aantal insignes:

Op het linker borstzakje zit het installatieteken Scouting Nederland en op het rechter borstzakje zit het speltakteken. Net als de blouses verandert ook het speltakteken als een lid over gaat naar een nieuwe speltak.

Insignes Borstzakjes, voor nieuwe leden
Op de rechter mouw zitten van boven naar beneden: de groepsinsigne van de Osbornegroep, het naambandje van de Osbornegroep en de regio-badge van onze regio Noord-Veluwe Flevoland.
Rechter Mouw Blouse Osbornegroep, voor nieuwe leden

De linker mouw is vrij voor behaalde insignes, denk hierbij aan insignes die te verdienen zijn op kamp en regionale activiteiten zoals de jaarlijkse BP-tocht.

Op de blouse wordt de groepsdas gedragen. Deze is opgerold, wordt met een dasring vastgehouden en wordt gedragen met de groene kant rechts. Mannen dragen de das boven de kraag en bij vrouwen wordt de das onder de kraag gedragen. De das, groepsinsigne en naambandje van de Osbornegroep zijn niet bij de scoutshop, maar in onze eigen webshop te koop. Voor nieuwe leden is het handig om het totaalpakket te kopen, hiermee koop je in één keer alles wat je nodig hebt uit onze webshop, de blouse en insignes van de scoutshop zitten hier niet bij inbegrepen.

Ook is het mogelijk om in onze webshop shirts en sweaters van de Osbornegroep te kopen. Dit is groene kleding die op de rug bedrukt is met ons logo.

Kamp

Het aantal keren kamp per jaar is verschillend per speltak. De kampen zijn niet verplicht en vallen ook niet binnen de contributie. Meer informatie over de lengte en globale data van de kampen zijn te vinden op de pagina’s van de speltakken. Voorafgaand aan een kamp wordt altijd een uitnodiging met onder andere een paklijst, noodnummers en de laatste informatie verstuurd.

Verplichtingen

Om de contributie laag te houden doen we een aantal acties per jaar. We proberen de last hiervan zo laag mogelijk te houden, maar wel vragen we van alle leden en hun ouders hun inzet hiervoor. Deze acties omvatten onder andere de Nationale Scouting Loterij, een collecte en het verkopen van Oliebollen voor Oud&Nieuw.
Ook zijn er paar keer per jaar schoonmaak ochtenden om het gebouw voor de leden en de verhuur netjes te houden, hiervoor vragen wij per kind één keer per jaar inzet van de ouders.

HIT

De HIT is een landelijk evenement van Scouting Nederland. Het staat voor Hikes, Interessekampen en Trappersexpedities, en wordt ieder jaar gehouden in het Paasweekend. Op verschillende plekken in Nederland kun je alleen of met je scoutingvrienden naar een leuk en gezellig weekend, samen met andere leden van scouting uit het hele land.
De HIT wordt georganiseerd voor leden van Scouting Nederland van 5 tot 88 jaar oud. Per leeftijdscategorie zijn er andere HIT-onderdelen.
Tijdens het paasweekend zijn er geen opkomsten zodat je niks hoeft te missen als je met een HIT mee doet. Deelname is niet verplicht en gaat niet van de Osbornegroep uit.
Meer informatie over de HIT is te vinden op hit.scouting.nl

Privacybeleid

De Osbornegroep maakt deel uit van Scouting Nederland en daarbij ook het privacybeleid van Scouting Nederland, welke alle afspraken vastgelegd heeft in het Privacybeleid Scouting Nederland. Als aanvulling hierop hanteert de Osbornegroep een toestemmingsformulier waarin u er voor kunt kiezen om toestemming te verlenen voor een aantal zaken die onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen. Uiteraard hanteren de Osbornegroep en Scouting Nederland uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.