Nieuwe leden krijgen te maken met allerlei nieuwe scouting gebruiken. Op deze pagina leggen we het één en ander uit.

Opkomsten

Iedere zaterdag draaien de speltakken een opkomst. In de meeste gevallen gebeurt dit in of bij ons eigen gebouw.
Een opkomst wordt altijd begonnen door te openen. Hierbij staat de speltak in uniform in een halve cirkel om de leiding heen, wordt de vlag gehesen en de wet opgezegd.
Iedere speltak heeft zijn eigen uniform en wet.
Aan het einde van elke opkomst wordt er op dezelfde manier gesloten. Hierbij wordt de vlag neer gehaald en de opkomst afgesloten. Tijdens het sluiten wordt er geen wet opgezegd.

Installeren

Tijdens de installatie treedt het jeugdlid officieel toe tot de speltak. Na de installatie mag het jeugdlid zijn installatie insignes op zijn uniform dragen.
Voor de installatie is het van belang dat het lid een blouse, een das en de benodigde insignes heeft. De das en insignes zijn te bestellen in de webshop.

Uniform

Iedere speltak heeft zijn eigen kleur uniform. De uniformen zijn te bestellen op scoutshop.nl.
De uniformen zijn voorzien van een aantal insignes.

Op het linker borstzakje zit het installatieteken Scouting Nederland, op het rechter borstzakje zit het speltakteken.

Insignes Borstzakjes, voor nieuwe leden
Op de rechter mouw zitten van boven naar beneden: de groepsinsigne van de Osbornegroep, het naambandje van de Osbornegroep en het districts-insigne.
Rechter Mouw Blouse Osbornegroep, voor nieuwe leden

De linker mouw is vrij voor behaalde insignes, denk hierbij aan insignes die te verdienen zijn op kamp en regionale activiteiten zoals de jaarlijkse BP-tocht.

Op de blouse wordt de groepsdas gedragen. Deze is opgerold en wordt gedragen met de groene kant rechts. Mannen dragen de das boven de kraag en bij vrouwen wordt de das onder de kraag gedragen.

Kamp

Het aantal keren kamp per jaar is verschillend per speltak. De kampen zijn niet verplicht en vallen ook niet binnen de contributie. Meer informatie over de lengte en globale data van de kampen zijn te vinden op de pagina’s van de speltakken. Voorafgaand aan een kamp wordt altijd een uitnodiging met onder andere een paklijst, noodnummers en de laatste informatie verstuurd.

Verplichtingen

Om de contributie laag te houden doen we een aantal acties per jaar. We proberen de last hiervan zo laag mogelijk te houden, maar wel vragen we van alle leden en hun ouders hun inzet hiervoor. Deze acties omvatten onder andere de Nationale Scouting Loterij, een collecte en het verkopen van Oliebollen voor Oud&Nieuw.
Ook zijn er paar keer per jaar schoonmaak ochtenden om het gebouw voor de leden en de verhuur netjes te houden, hiervoor vragen wij per kind één keer per jaar inzet van de ouders.

HIT

De HIT is een landelijk evenement van Scouting Nederland. Het staat voor Hikes, Interessekampen en Trappersexpedities, en wordt ieder jaar gehouden in het Paasweekend. Op verschillende plekken in Nederland kun je alleen of met je scoutingvrienden naar een leuk en gezellig weekend, samen met andere leden van scouting uit het hele land.
De HIT wordt georganiseerd voor leden van Scouting Nederland van 5 tot 88 jaar oud. Per leeftijdscategorie zijn er andere HIT-onderdelen.
Tijdens het paasweekend zijn er geen opkomsten zodat je niks hoeft te missen als je met een HIT mee doet. Deelname is niet verplicht en gaat niet van de Osbornegroep uit.
Meer informatie over de HIT is te vinden op hit.scouting.nl

Privacybeleid

De Osbornegroep maakt deel uit van Scouting Nederland en daarbij ook het privacybeleid van Scouting Nederland, welke alle afspraken vastgelegd heeft in het Privacybeleid Scouting Nederland. Als aanvulling hierop hanteert de Osbornegroep een toestemmingsformulier waarin u er voor kunt kiezen om toestemming te verlenen voor een aantal zaken die onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen. Uiteraard hanteren de Osbornegroep en Scouting Nederland uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.